หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การเรียนโปรแกรมออกแบบ SketchUp พื้นฐาน
การเรียนโปรแกรมออกแบบ SketchUp พื้นฐาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-27 06:38:41

การเรียนโปรแกรมออกแบบ SketchUp พื้นฐาน

เป็นโปรแกรมออกแบบที่มีความสามารถในการเปลี่ยนภาพวาดโครงร่าง ภาพงานจำลอง 3 มิติมีการประมวลผลออกมาอย่างรวดเร็ว              นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  ทำได้ดีดูสวยงาม สอนโดย อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์