หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)ได้จัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)ได้จัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-06 22:06:13

พุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)ได้จัดการเลือกตั้ง ประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนปีนี้ มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ๗ หมายเลข ๗ พรรค 

ผลการเรียนเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีดังนี้

ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้แก่ พรรค Ssru Dek new gen โดยมี เด็กหญิงศศิวิมล  มุขธระโกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หัวหน้าพรรค

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ที่สนับสนุนและให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการเลือกตั้งครั้งนี้