หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การสอนดนตรีไทย "ฉิ่ง"
การสอนดนตรีไทย "ฉิ่ง"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-15 17:30:07

วิชาดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนดนตรีไทย "ฉิ่ง" เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทตี ทำด้วยทองเหลือง หล่อหนา โดยการสอนอาจารย์สุภารณี  สาระสา