หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > โอกาสการเริ่มต้นปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
โอกาสการเริ่มต้นปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-13 04:30:44

12 เมษายน 2566

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งประกอบด้วย

*รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการ

*อาจารย์สุชาติ นิลสำราญจิต รองผู้อำนวยการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ

และ อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ฝ่ายประถม) 

เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสการเริ่มต้นปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)