หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การเต้นร่วมกับ The Inner Studio
การเต้นร่วมกับ The Inner Studio

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-18 11:12:55

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อ ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ ชั้น  ป.4/1 

ที่มีความสามารถและมีกล้าแสดงออกซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เช่นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากความสามารถคนนี้ น้องใบหม่อน ที่นอกจากผลงานด้านวิชาการเป็นเลิศแล้ว ยังมีผลงานในด้านการเต้นร่วมกับ The Inner Studio ที่โด่งดังมากๆ ในโลก Social ขณะนี้ สุดยอดมากๆ เลย น้องใบหม่อน