หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > กิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-08 22:07:20

8 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียน 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้