หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > มอบเข็มให้กับประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
มอบเข็มให้กับประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-26 17:11:45

25 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มอบเข็มให้กับประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565