หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การตักบาตรประจำเดือนธันวาคม
การตักบาตรประจำเดือนธันวาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 15:02:26

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน

นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครองร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายฯ 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์