หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี
วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 15:04:10

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้จัดการแสดงหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา (ฝ่ายมัธยม) ผู้ฝึก สอนรำโดย ผศ.อรวัฒนา เนียมอุทัย  และ

การแสดงประกอบเพลงวชิราวุธรำลึก (ฝ่ายประถม) ผู้ฝึก สอนรำโดยอาจารย์แคทธียา เจริญสุข

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน