หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > เด็กชายวิณ วิเศษศักดิ์ดี
เด็กชายวิณ วิเศษศักดิ์ดี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-10 21:32:01

เด็กชายวิณ  วิเศษศักดิ์ดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  "สักวาแม้นหวานอื่นมีหมื่นแสน" 

 จากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำ บทที่ 3  ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี โสระเวช