หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวบริหาร
ข่าวบริหาร

การเปิดภาคเรียนในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19
การเปิดภาคเรียนในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ...
2020-08-14 18:13:00
แจ้งการหยุดชดเชยการเรียนการสอน
เนื่องจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพรพุทธศาสนา ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิ ...
2020-06-30 15:24:12
ประกาศย้อนหลัง