หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

ารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 วั
O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สำคัญสำหรับนักเรียนชั้น ...
2024-07-11 11:16:16
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ฝ่ายประถม รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ...
2024-07-02 14:07:21
ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567
ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567 ...
2024-05-03 11:46:14
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม) ...
2024-03-20 20:00:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รอบเพิ่มเติม  ประจำปีการศึกษา 2567ดาว ...
2024-03-13 00:32:03
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประถมศึกษาปีที่  1 - 6  ...
2024-02-15 13:38:00
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
2023-12-16 23:45:46
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ฝ่ายประถม)
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566เรื่อง กิจกรรมวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2023-10-25 14:05:25
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567.pdf ...
2023-10-11 09:45:41
ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ...
2023-09-04 13:20:34
ประกาศย้อนหลัง