หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่​ 2 ปีการศึกษา​2565​โรงเรียนสา​ธิตมหาวิทย​าลัยราชภัฏ​สวนสุนันทา
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2565.pdfตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2565.pdf ...
2023-02-14 14:27:54
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม)
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม) วันที่ 3 มกราคม ถึง 3 มีนาคม 25 ...
2022-12-13 19:58:48
รายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
รายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2566 ...
2022-11-02 10:08:46
Academic Calendar Semester 2 Academic Year 2022
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ...
2022-10-25 12:41:51
ประกาศรายชื่อผลคัดเลือกและรับมอบตัว ป.1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผลคัดเลือกและรับมอบตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566.pdfประกาศ ผ ...
2022-10-12 11:36:19
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565 ...
2022-09-14 08:38:24
National Institute of Educational Testing (Public Organization) Basic National Educational Test or O-NET (Ordinary National Educational Test) Grade 6 Academic Year 2022
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Or ...
2022-08-07 10:39:10
ใบสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ใบสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566ใบสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ...
2022-08-17 13:48:33
Academic Calendar-Semester-1 Academic Year 2022
ปฏิทินวิชาการ-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2565.pdf ...
2022-06-17 13:40:14
ประกาศย้อนหลัง