หน้าหลัก > ประกาศ

ตารางเรียน ชั้น ป.1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียนป.1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ตารางเรียน-ภาคเรียนที่-1-ปี-63 ดาวน์โหลด.pdf ...
2020-08-14 18:47:55
การเปิดภาคเรียนในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19
การเปิดภาคเรียนในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ...
2020-08-14 18:13:00
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔กำหนดการการรับสมัคร  2021.pdfฟอร์มใบสม ...
2020-08-14 18:24:10
แจ้งการรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
แจ้งการรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการ ...
2020-06-30 15:32:40
แจ้งการหยุดชดเชยการเรียนการสอน
เนื่องจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพรพุทธศาสนา ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิ ...
2020-06-30 15:24:12
ตารางเรียน(แยกตามกลุ่ม) ชั้น ป.1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดตารางเรียน (แยกตามกลุ่ม) ป.1.pdf           ตารางเรียน (แยกตาม ...
2020-06-25 10:41:08
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ปีการศึกษา 2563 (แยกเรียนตามกลุ่ม ช่วงCOVID 2019)
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (แยกเรียนตามกลุ่มช่วง COVID 2019)ภาคเรียนที่ 1   ปีการ ...
2020-06-23 17:02:28
ประกาศ การเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ การเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ...
2020-06-30 09:59:16
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2563.pdf ...
2020-05-07 16:48:59
รับสมัครเรียนซัมเมอร์2563
ดาวน์โหลดใบสมัครซัมเมอร์2020.pdf ...
2020-01-15 06:23:49
ประกาศย้อนหลัง