หน้าหลัก > ประกาศ

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 ดาวน์โหลด  ใบสมัครป.1.pdf  ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562.pdf&n ...
2018-09-05 08:54:26
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร ...
2018-08-05 17:52:35
การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ...
2018-07-21 00:21:12
ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ...
2018-05-26 21:50:19
ตารางเรียน ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2561
 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561เปิดภาคเรียนวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ระดับชั้น ...
2018-05-11 11:45:37
ประกาศย้อนหลัง