หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ
วีดีโอ

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ งานบุญอุทิศถวาย
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ งานบุญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพร ...
2020-12-17 12:51:30
เทศน์​มหาชาติทรงเครื่อง​ ๑​๓​ กัณฑ์​ ๑​๐๐​๐​ พระคาถา
ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรีย ...
2020-12-16 18:12:25
Thai music teaching "Cymbal"
วิชาดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนดน ...
2020-12-15 17:36:42
การเรียนการสอนเรื่อง การชั่ง การวัด
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกกรมการเรีย ...
2020-12-13 15:25:30
กิจกรรมชุมนุม Robot
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ประถม จัดการเรียนการสอนเสริม ในช่วงเวลาเย็น กิจกรรมชุมนุม R ...
2020-12-08 19:49:12
การทดลองเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนั่นคือการซึมซับน้ำของวัสดุ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ป.2 เด็กๆ ทำการทดลองเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนั่นคือการซึมซับน้ำของวั ...
2020-12-07 15:03:32
Elephant toothpaste ชุนนุมวิทย์หรรษา
เริ่มต้นกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ ชุมนุมวิทย์หรรษาก็จัดกิจกรรมการทดลองสุดตื่นตาตื่นใจให้เด็ก ๆ กันเลย ...
2020-12-06 15:14:06
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนุนทา น้อมรำลึกถึงพระมหาก ...
2020-12-06 13:19:22
Measuring skill training P.4
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตาม ...
2020-12-05 11:29:29
How should we spend money to have more savings?
How should we spend money to have more savings?  If you save me today , I'll save you tomor ...
2020-12-04 23:11:09
ข่าวย้อนหลัง