หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ
วีดีโอ

กระโดดเชือก
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-10-30 10:53:40
HSK : Chinese Proficiency Test
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ทำการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) HSK หรือ Chinese Proficiency ...
2020-10-30 09:44:14
ส่งท้ายกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ กับกิจกรรม Vocano boom
28 ตุลาคม พ.ศ.2563  ส่งท้ายกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ กับกิจกรรม Vocano boom!!! (Volcanic eruptio ...
2020-10-29 09:44:00
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช  คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2020-10-22 14:15:17
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะในการสื่อสารตามกรอบ CEFR .
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทั ...
2020-10-22 14:07:50
ของเล่นช้างเป่าลม
ตัด ทา แปะ และเป่า ของเล่นช้างเป่าลม นักเรียนสนุกได้ความรู้ จากการสร้างของเล่นด้วยตัวเองโดยใช้เศษกระ ...
2020-10-21 16:53:03
หน่วย1: My healthy body หน่วย2:สารกับชีวิต
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2563 หน่วย1: My healthy body  หน่วย2: ...
2020-10-17 12:05:51
ศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง Episode 4
ศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง Episode 4 ขอแนะนำ คุณพิมพ์มาดา วิเชียรวรรณ  ศิษย์เก่าและผู้ปกครองของน้อง ...
2020-10-16 13:21:47
การเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปมีแต่ความสนุกส ...
2020-10-16 08:55:48
นักเรียนได้กล้าแสดงออก
วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในด้านของการใช้ภ ...
2020-10-14 09:56:11
ข่าวย้อนหลัง