หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ
วีดีโอ

การฝึกอ่านภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา
การฝึกอ่านภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ (น้องใบหม่อน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ...
2021-09-18 23:36:46
Art class work Grade 6 students
ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  /๒๕๖๔ วิชาศิลปะ "จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ...
2021-09-11 01:24:06
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในการเรียน Online วิชาดนตรี ป.4 ถ่ายทอดความรักแด่คุณแม่ด้วยการร้องเพลง
ผลงานนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในการเรียน Online ใน ...
2021-09-07 15:36:33
การสร้างสรรค์และศิลปะในการนำเสนอผลงาน Life cycle of Animals Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
">การสร้างสรรค์และศิลปะในการนำเสนอผลงาน Life cycle of Animals Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ ...
2021-09-07 15:15:30
ผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒๕๖๔
">ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒๕๖๔ วิชาศิลปะ "การพัฒนาตามศักยภาพการเร ...
2021-09-04 09:21:22
ผลงานนักเรียน Online ในรายวิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร)
ผลงานนักเรียน online ในรายวิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) การนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์ในการทำไข ...
2021-08-24 15:39:09
การวาดภาพงานวันแม่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Online ในวิชาวิทยาการคำนวณ การใช้ software พื้นฐานให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร ...
2021-08-15 10:27:09
นำบรรยากาศภาพการเรียนออนไลน์ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านม
 มาด้วยใจล้วนๆสวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินนำบรรยากาศภาพการเรียนออนไลน์ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มาฝากนะคะ ...
2021-06-11 21:58:35
เผยโฉม !!! อาจารย์ประจำชั้น ปีการศึกษา 2564
เผยโฉม  !!!  อาจารย์ประจำชั้น ปีการศึกษา 2564 ...
2021-05-14 09:04:51
Clip ประมวลภาพการรับหนังสือเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Clip ประมวลภาพการรับหนังสือเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ประถม มาฝากทุก ...
2021-05-08 16:35:35
ข่าวย้อนหลัง