หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ
วีดีโอ

ตะลุยระบบสุริยะจักรวาลไปกับกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Project ส่งท้ายปีการศึกษา 2563 ????????????☄️ตะลุยระบบสุริยะจักรวาลไปกับกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประ ...
2021-04-06 12:53:04
การใช้เครื่องไม้ เครื่องมือ ต่าง ๆ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
การเรียนรู้ การฝึกระเบียบแถว ในการใช้เครื่องไม้ เครื่องมือ ต่าง ๆ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึก ...
2021-04-05 07:04:46
กิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออก
กิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกและความสามารถในการสะกดคำศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นกิจ ...
2021-04-02 18:39:09
Integrated Learning Project P.1
มาแล้วจ้า สิ้นสุดการรอคอย Integrated Learning Project P.1 “The pocket book of...”ผลงานสร ...
2021-03-24 09:17:08
บริการวิชาการเพิ่มองค์ความรู้ "Zubot Shoots"
วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ประถม ได้จัดบริกา ...
2021-03-21 18:37:06
The ways to solve air
The ways to solve air pollution problem (Campaign banner) Learning outcome: Realize the importance o ...
2021-03-15 13:11:27
Cookies Moon Phases Model Activity Learning outcome:
Cookies Moon Phases Model Activity Learning outcome: Create a model showing changes in the shape of ...
2021-03-15 13:07:15
การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบคัดเลือก ผลได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิ ...
2021-03-08 22:38:10
รณรงค์ลดโลกร้อน
จัดทำบูรณาการ  หน่วยที่ 4  โปสเตอร์ รณรงค์ลดโลกร้อน  รณรงค์ลดโลกร้อน "รักโลก รัก ...
2021-03-03 18:30:49
วิทยาการคำนวณ เรื่อง scratch
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เรียนวิทยาการคำนวณ เรื่ ...
2021-02-20 16:16:50
ข่าวย้อนหลัง