หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ
วีดีโอ

ผลงานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรมmBlock
ผลงานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม mBlock codeการสร้างสี่เหลื่ยม วงก ...
2022-09-14 20:17:04
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง Wellerman , เพลง Old Town Road , เพลง My worst และ เพลง Rick Roll!
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง  Wellerman , เพลง Old Town Road  , เพลง My worst และ เ ...
2022-09-11 06:43:09
เด็กชายวิณ วิเศษศักดิ์
เด็กชายวิณ  วิเศษศักดิ์ดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
2022-09-10 21:32:39
RSU Fai- Fah by ttb
ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุธิมา  นากสุก นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้ ...
2022-09-06 09:25:37
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ได้รับการฝึกซ้อมกีต้าร์
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ได้รับการฝึกซ้อมกีต้าร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565& ...
2022-09-04 15:46:06
Love Song Mae Tao Fah
เด็กชาย ชมน์ปภพ  เตชะอาภรณ์กุล นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาป ...
2022-08-08 23:13:17
มอบเข็มให้กับประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
25 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ...
2022-07-27 22:23:35
เรียนภาษาจีน ฝึกเขียนพยัญชนะ สระจีน และอ่านจีน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนภาษาจีน ...
2022-07-27 22:23:58
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหา ...
2022-07-13 01:11:35
จัดพิธีไหว้ครู และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) จัดพิธีไหว้ครู และต้อน ...
2022-07-27 22:21:59
ข่าวย้อนหลัง