หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Badminton Championship2020
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดี ???? ...
2020-10-26 16:26:12
งานศิลปะ ลอยกระทง
ผลงานทางด้านศิลปะ  ในหัวข้อ " วันลอยกระทง "  ของชั้น ป.1-ป.6  สอนโดย อาจารย ...
2020-10-26 13:19:37
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดตารางสอบ ป.1 - 6  ตารางสอบ ป.1 .pdfตารางสอบ ป.2.pdfตารางสอบ ป.3.pdfตารางสอบ ป.4.pdfตาร ...
2020-10-26 13:54:34
การประชุมคณะจารย์ บุคลาการ ประจำเดือตุลาคม
ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการปร ...
2020-10-21 17:57:15
International Environmental Poetry & Art Contest
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผศ. ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบเกีย ...
2020-10-20 19:32:23
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นป.1 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564.pdfประกาศโรงเรียนสาธิต ...
2020-10-26 13:59:23
การเรียนภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 1
การเรียนภาษาไทยจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปมีแต่ความสนุกสนานกับกิจกรรม ที่ทำให้เรียนรู้เข้าในการแจกลูกคำได้ ...
2020-10-16 08:39:59
Inter national Taekwondo Academy
ศิลปะการต่อสู้ มุ่งมั่นไม่ท้อถอยต่อทุกเหตุการณ์ มีการตัดสินใจอย่างระมัดระวัง วันเสาร์ ที่  10 ต ...
2020-10-11 13:49:01
The 22 nd Annual 2019 Peace Pale International Art Exhibition and Awards
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผศ. ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบรางวั ...
2020-10-09 12:44:44
การเเข่งขันว่ายน้ำ "มหาวิทยาลัยรังสิตเเชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11
การเเข่งขันว่ายน้ำ "มหาวิทยาลัยรังสิตเเชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11" วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ส ...
2020-10-04 20:19:15
ข่าวย้อนหลัง