หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

13 KAO International Environment Painting Contest for Children
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับเกียรติบัตร ทั้งหม ...
2023-02-02 08:57:39
congratulations Awards Announcement International Lanna Music Festival & Competition 2022
ขอแสดงความยินดี  การประกาศรางวัล   International Lanna Music Festival & Competition &n ...
2023-01-30 19:05:01
"โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ส่งแรงใจ แรงเชียร์ เด็กหญิงกัญญาวีร์  สิงห์ตุ้ย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ ในการแข่งขั ...
2023-01-30 18:46:14
นำความรู้ที่มี และใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์
นำความรู้ที่มี และใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์    เด็กหญิง สิรินาถ อารีรัตน์ (น้องมาตา) ชั้นประ ...
2023-01-28 23:40:47
because happiness is in the heart
เพราะความสุขอยู่ที่ใจ....การแบ่งปัน  25 มกราคม 2566  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวันเรียนชุมชน ...
2023-01-28 23:33:27
ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ของเด็กๆชั้น ป.4-6  ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอ ...
2023-01-28 23:29:08
“Children’s Day Regatta 2023
ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทาเด็กชายโชตะ  สระทองซัง ชั้นประถม ...
2023-01-24 15:03:58
มอบรางวัลให้กับครูดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2566
สมาคมศิษย์เก่าสาธิตสวนสุนันทา มอบรางวัลครูดีเด่น รศ.ดร.สมเกียรติ – ดร.ภูวิชญ์ – อ.เจตนา ...
2023-01-24 15:00:14
Thailand STEM Coding & Robotics 2023
เข้ารอบชิงชนะเลิศได้แต่ไม่ชนะเลิศThailand STEM Coding & Robotics 2023  การแข่งขันหุ่นยนต์สำ ...
2023-01-22 18:11:44
ได้ผ่านการสอบคุณวุฒิระดับสายดำ
ขอแสดงความยินดี  เด็กชายศิริปกรณ์ ศิริธนะวุฒิชัย (น้องชิลด์) ชั้น ป.6 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาว ...
2023-01-22 17:57:39
ข่าวย้อนหลัง