หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสา ...
2018-12-15 18:58:01
รับเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน...เชิดชูมารยาทไทย+ไหว้สวย
รับเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อเชิดชูมารยาทไทย+ไหว้สวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใ ...
2018-12-14 09:58:40
โครงการ D.A.R.E.
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2018-12-14 08:59:20
รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
เกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ             &nb ...
2018-12-12 11:28:49
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการเนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิโนรส
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ ...
2018-12-12 10:11:17
ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันประกวดวาดภาพ ในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตโนรส
วันที่ 10 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2018-12-11 19:21:37
AIRASIA INTERNATIONAL JUNIOR OPEN CHAMPIONSHIP 2018
AIRASIA INTERNATIONAL JUNIOR OPEN CHAMPIONSHIP 2018วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทย ...
2018-12-11 18:36:31
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส             ...
2018-12-11 12:36:41
รางวัลชนะเลิศแชร์บอล จัดโดยคณะกรรมการนักเรียน ๒๕๖๑
รางวัลชนะเลิศ แชร์บอล                       & ...
2018-12-07 14:21:40
สัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประเภทโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ /๒๕๖๒
สัมภาษณ์โควตาวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้ ...
2018-12-07 12:04:27
ข่าวย้อนหลัง