หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมยามว่างกัน ทีมงานฟุตบอล
เด็กๆ และผู้ปกครองอยู่บ้านมาออกกำลังกายกันในบริเวณบ้าน แนวทางการ ทำงานที่บ้านเพื่อลดการแพร่ และลดควา ...
2020-03-31 15:45:26
ศิลปินตัวน้อยๆ
ช่วงที่ปิดเทอม นักเรียนไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ ยังมีศิลปินตัวน้อยๆ  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ...
2020-03-31 15:27:39
การติดป้ายพิ้นที่ในการใช้ลิฟต์
วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพื้นที่ในส่วนข ...
2020-03-31 15:18:39
ประชุม Online ผ่านแอฟ Meet
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุม Online ผ่านแอฟ Meet เพื่ ...
2020-03-31 15:13:06
การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่ ...
2020-03-26 14:07:03
ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ตามที่นัดหมายในการประชุมจากฝ่ายบริหาร ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) นำโดยท่านผู ...
2020-03-26 14:22:55
รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ
วันที่ 25 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ทั้ง 4 คน ที ...
2020-03-26 13:43:46
ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อติดตามและชี้แจงผลการดำเนินงานผ่านทางGoogle Hangouts meet
ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทย ...
2020-03-24 10:38:21
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านวิชาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านวิชาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
2020-03-19 14:42:13
การพ่นยาฆ่าเชื้อ
วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ...
2020-03-17 07:02:06
ข่าวย้อนหลัง