หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินวัดความพร้อมประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระ ...
2019-10-19 16:56:27
โครงการประชุมทบทวนและติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม Road Map
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ...
2019-10-16 07:31:09
ฝากหัวใจใส่ถุงผ้า
ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  ตัวแทนนักเรียนเด็กชายศวัฒน์  วัฒนา  และเด็กหญิพิมพ์นาราื &nb ...
2019-10-16 06:52:20
การแข่งขันแบดมินตัน รายการ THE MALL THAILAND BADMINTON OPEN 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน
นักเรียนสาธิตฯ คว้าอีกหนึ่งรางวัล ในการแข่งขันแบดมินตัน Level ๒ ของสมาคมฯ"การแข่งขันแบดมินตัน ร ...
2019-10-15 12:53:31
ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 National Institute of Educational Testing Service (Public Organi ...
2019-10-16 07:00:27
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่ความสำเร็จขององค์กรแห่งสมรรถนะ62
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรร ...
2019-10-15 12:54:17
เข้าร่วมการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอร่วมแส ...
2019-10-16 06:50:01
ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิซิโก้
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยิ ...
2019-10-16 06:48:37
ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบงาน Singha Kart Cup 2019
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยิ ...
2019-10-16 06:46:50
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่สร้างชื่อเสียง เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่สร้างชื่อเสียง เป็นผู้ทำค ...
2019-10-13 10:18:15
ข่าวย้อนหลัง