หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Chinese Language Development Planning for Primary School (Level 1 - 6)
ในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดการเรียนการสอนภาษาจีนทุกระดับชั้น ...
2021-09-18 22:38:57
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
   ใบรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข ...
2021-09-11 12:32:25
การประชุม Online
วันศุกร์ที่ 10  กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15.30-17.30 น.            & ...
2021-09-11 02:05:08
ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ /๒๕๖๔ วิชาภาษาไทย "การใช้ทักษะภาษา" ด้าน&quo ...
2021-08-24 15:54:31
การวาดภาพระบายสีหัวข้อ“แม่ของฉัน” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
การวาดภาพระบายสีหัวข้อ“แม่ของฉัน” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2564 โดยอาจารย ...
2021-08-15 10:36:14
ทำความดีถวายในหลวง
ผลงานวิชาศิลปะ การวาดเส้นระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ"ทำความดี ...
2021-08-02 16:01:16
ทำความดีถวายในหลวง
ผลงานวิชาศิลปะ การวาดเส้นระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ"ทำความดีถว ...
2021-08-02 13:53:44
ทำความดีถวายในหลวง
ผลงานวิชาศิลปะ การวาดเส้นระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ"ทำความดีถว ...
2021-08-02 13:45:48
ฝ่ายอาคารสถานที่ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวรณโดยรอบอาคารเรียน
ฝ่ายอาคารสถานที่ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวรณโดยรอบอาคารเรียน ...
2021-07-14 18:50:07
ข่าวย้อนหลัง