หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กราบอำลาครูอาจารย์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กราบอำลาพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯและ คณะผู้บร ...
2021-04-05 16:35:18
กิจกรรมดีต่อใจ❤️ที่พี่ป.3 ทำให้น้อง
กิจกรรมดีต่อใจ❤️ที่พี่ป.3 ทำให้น้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ทำกิจกรรมทบทวนคำศัพท์จากบทเรียนใ ...
2021-04-01 20:28:45
ส่งท้ายปีการศึกษา 2563 ด้วยกิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ส่งท้ายปีการศึกษา 2563 ด้วยกิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นอี ...
2021-04-01 11:36:46
การเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการวงสู่การรวมองค์ความรู้ผลิตผลงานฝีมือของนักเรียนเอง
 มาแล้วจ้า สิ้นสุดการรอคอย Integrated Learning Project P.1 “The pocket book of...”& ...
2021-03-24 09:34:23
การทดสอบเพื่อประเมินทักษะการอ่านReading Test : RT
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินทักษะการอ่าน (Reading Test ...
2021-03-21 18:56:20
บริการวิชาการเพิ่มองค์ความรู้ "Zubot Shoots"
วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ประถม ได้จัดบริการวิชาการ ...
2021-03-21 18:28:00
ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ดาวน์โหลดตารางสอบ ป.1.pdfตารางสอบ ป.2.pdfตารางสอบ ป.3.pdfตารางสอบ ป.4.pdfตารางสอบ ป.5.pdfตารางสอบ ป. ...
2021-03-16 10:33:36
วาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 33 ระดับประเทศ ภายใต้คำขวัญ " Peace Though Service " ( การบริการผ่านสันติภาพ )
วันที่ 13 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร และ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชัภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงควา ...
2021-03-15 13:19:21
My Little Pony
วันที่ 1 มีนาคม  2564 คณะผู้บริหาร และ อาจารย์ที่ส่งเสริมกิจกรรม ได้มอบรางวัลชมเชยประเภทต่างๆ แ ...
2021-03-02 13:31:16
APHW ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2564 มูลนิธิ APHW ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระ ...
2021-02-22 18:35:18
ข่าวย้อนหลัง