หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล
ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล ในวันเสาร์ ที่ 2 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2021-01-03 11:55:05
he 51th Word School Children's Art Exhibition Republic of China ( Taiwan )
วันที่ 22 ธันวาคม  2563 อาจารย์ภัทรา  อุ่นทินกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลให้ ...
2020-12-22 10:10:35
THE 22 ND ANNUAL 2020 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION AND AWARDS
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-12-22 09:56:03
ผลงานศิลปะนักเรียนงานคริสต์มาส
ผลงานศิลปะนักเรียนงานคริสต์มาส ...
2020-12-23 07:25:32
Always wear a surgical mask or cloth mask.
ด้วยรักและห่วงใยด้วยความห่วงใยจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2020-12-20 16:44:03
ร่วมมือร่วมใจจัดตะกร้าผลไม้
ขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือร่วมใจจัดตะกร้าผลไม้ ในงาน ...
2020-12-18 11:23:40
เยาวชนดีเด่น ปี 2564
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2020-12-16 09:47:30
การแข่งขันรายการ Super Kart Thailand
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และ นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมแสดงความยินดีก ...
2020-12-05 20:31:27
Swim fanclub
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดี ก ...
2020-12-03 14:53:21
การดูแลรักษาความสะอาด
การดูแลรักษาความสะอาดในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2020-12-03 11:45:25
ข่าวย้อนหลัง