หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรรค SSRU SMART KID หมายเลข 2 ที่สามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563ประมวลภาพบรรยากาศสุดเร้าใจของ การเลือ ...
2020-08-07 11:21:26
เรื่องพระอภัยมณี
29 กรกฎาคม 2563 เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ โดย อาจารย์พิชัย นิยมธรรม ได ...
2020-08-05 06:52:33
จัดกิจกรรมส่งเสริมผลงานทางด้านศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ นำโดย อาจารย์พิชัย นิยมธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลงานทางด้านศิลปะ ได้ ...
2020-08-05 06:55:05
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ ป.4/1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ ป.4/1 ได้รับ ...
2020-07-22 10:42:40
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทร ...
2020-07-15 15:49:37
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์
วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพร ...
2020-07-12 12:28:38
We prepare because we care.
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง น ...
2020-07-02 06:14:32
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกัน
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับท ...
2020-06-30 10:27:58
การแข่งขันประกวดวาดภาพ ระดับประเทศ รายการ Fozen ภาค 2
28 มิถุนายน 2563 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ โดย อาจารย์พิชัย นิยมธรรม นำนักเรียน จำนวน 2 คน พร ...
2020-06-30 09:14:33
ประเมินมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เ ...
2020-06-30 09:50:29
ข่าวย้อนหลัง