หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันว่ายน้ำ
ด.ญ.วิรินทร์ สุขธงไชยกูล ชั้น ป.2    ได้แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ สระว่ายน้ำสวอน  เมื่อวันที ...
2019-05-15 07:03:23
โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเ ...
2019-05-14 12:11:09
การแข่งขันแบดมินตัน รายการ "APACS AMPUNSUWAN AYUTTHAYA OPEN 2019"
นักเรียนสาธิตฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  แบดมินตันเยาวชน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการแข่งขั ...
2019-05-14 11:51:43
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพร ...
2019-05-14 11:30:48
เฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาฐานันดร
เฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาฐานันดรพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักด ...
2019-05-13 14:31:56
รับหนังสือแบบเรียน ๑-๖๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิน ...
2019-05-14 11:06:31
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่ความสำเร็จขององค์กรแห่งสมรรถนะ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่ความสำเร็จขององค์กรแห่งสมรรถนะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-05-13 14:51:42
True Vision-TOYOTA Junior GO-Kart Training 2019
วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระ ...
2019-05-13 14:29:20
โครงการ Sport Education
โครงการ Sport Education # 2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พร ...
2019-05-13 13:30:15
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนเข้าร่วมรับเกียรติบัตรสภาฯ
วันที่ 24 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิท ...
2019-04-26 09:23:04
ข่าวย้อนหลัง