หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพนักเรียน การรับวัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ภาพนักเรียน การรับวัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก  ซึ่งวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส ...
2023-06-01 09:53:59
วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2566    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ร่วมกับ วิชาวิทย ...
2023-05-30 19:53:13
ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)
ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)        &nb ...
2023-05-30 18:18:59
กำหนดตรวจสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
ดาวน์โหลด: หนังสือแจ้งตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี-2566.pdfวันที่ 29 พฤษภาคม 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ...
2023-05-31 10:07:36
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)
ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาิวทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานสถาบันส่งเสริ ...
2023-05-27 21:02:32
เด็กๆอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและท่องสูตรคูณ ทุกระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงเช้า 07.00-07.40 น. ทุก ...
2023-05-27 21:03:46
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKIMO 2023
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงภรพชิรา  เกษตรสิงห์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ได้รับรางวัล & ...
2023-05-25 22:27:50
โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายเด็กชายภูมิพัฒน์  โชคชูวรนิติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนโรงเรียนส ...
2023-05-25 21:31:56
การประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิต รับรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการเปิดภาคเรียนที่ 1
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566  เวลา 16.00 - 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้ ...
2023-05-24 19:43:49
ในรายการ Hong Kong Visual Arts Education Festival 2022 International and Local Mail Art Competition
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพ ระดับนานาชาติ ใ ...
2023-05-24 19:02:58
ข่าวย้อนหลัง