หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Cattleya
กล้วยไม้สกุลแคทลียากลุ่มสาระศิลปะ  โดย อ.พิชัย  นิยมธรรม  เตรียมนักเรียน วาดรูปกล้วยไ ...
2018-10-31 17:32:23
ประกาศผลการคัดเลือก
http://primary.sd.ssru.ac.th/th/news/view/admin25326?fbclid=IwAR3nrxpbJ76Z1xvlwjqNQNPhCFFz1nPN9qCKcc ...
2018-10-31 17:29:35
วัดความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)วัดความพร้อมเพื่อเข้าศึก ...
2018-10-31 18:03:25
มารยาทไทย
วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พ ...
2018-09-15 17:20:05
เด็กชายภูติณัฐ สว่างวิบูลย์พงศ์
                            &n ...
2018-09-11 18:59:13
การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
          วันจันทร์ที่๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช ...
2018-09-10 16:22:14
การบูรณาการป.6 เทอม 1/2561
วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ ...
2018-09-08 02:45:33
ทำบุญตักบาตรเดือนกันยายน ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินโครงการตักบาตรเดือนก ...
2018-09-05 20:27:04
แจ้งการรับนักเรียนกลับก่อนเวลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งการรับนักเรียนกลับก่อนเวลาเรียนเนื่องจะมีการจัดงานเลี้ย ...
2018-09-05 21:20:07
ข่าวปัจจุบัน