หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
          วันจันทร์ที่๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช ...
2018-09-10 16:22:14
ทำบุญตักบาตรเดือนกันยายน ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินโครงการตักบาตรเดือนก ...
2018-09-05 20:27:04
แจ้งการรับนักเรียนกลับก่อนเวลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งการรับนักเรียนกลับก่อนเวลาเรียนเนื่องจะมีการจัดงานเลี้ย ...
2018-09-05 21:20:07
nternational Environmental Poetry & Art Coontest ในหัวข้อ River Of Words จาก California USA
.ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทย ...
2018-07-02 11:36:42
art
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ...
2018-06-26 22:32:30
กิจกรรมไหว้ครูและต้อนรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะจัดกิจกรรมไหว้ครูและต้อนรับนักเรียนใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ...
2018-06-06 13:18:26
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
ศุนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครบริการการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นภูม ...
2018-06-01 12:06:28
วัคซีนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันโรค
ศุนย์บริการสาธารณสุข 6  สโมสรวัฒนธรรมหญิง สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครบริการการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นภู ...
2018-06-01 11:56:12
Meet up
https://www.facebook.com/pg/primary.sd.ssru.ac.th/photos/?tab=album&album_id=430166044118045 ...
2018-05-23 16:18:44
ข่าวปัจจุบัน