หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

พร้อมเข้าสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
พร้อมเข้าสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ...
2023-09-23 18:55:06
ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  6 ประจ ...
2023-09-05 06:09:30
Examination schedule for the end of semester 1, academic year 2022, between 26-30 September 2022
Examination schedule for the end of semester 1, academic year 2022, between 26-30 September 2022 ...
2022-09-14 08:52:06
PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION AND AWARDS
ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ PEACE PALS ...
2022-09-14 05:56:54
ฝ่ายอาคารสถานที่ ดำเนินการทาสีภายนอกห้องเรียนชั้นประถม​ศึกษาปีที่​1​
ฝ่ายอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่คนงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการทาสีภายนอกห้องเรี ...
2022-09-04 15:57:07
Science weekly
Science weekly ประมวลภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่แต่งกายในธีม Amazing Science เนื่องในส ...
2022-09-04 15:35:49
งานพยาบาล เรื่อง ขออนุญาตตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
งานพยาบาล หนังสือแจ้งผู้ปกครอง 1 ฉบับ เรื่อง ขออนุญาตตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ...
2022-08-10 20:30:52
โครงการการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์
งานพยาบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา !! โครงการการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธ ...
2022-07-19 14:40:00
เอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก (DT
ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีกา ...
2022-07-18 14:47:31
ข่าวปัจจุบัน