หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Craft for kids in Demonstration school SSRU Summer camp
Craft for kids ใน Demonstration school SSRU Summer camp             ช่ ...
2024-04-27 15:54:54
23-24 ธันวาคม​ 2566 ฝ่ายบริหารใช้ช่วงวันหยุด ช่างทาสีอาคาร​เรียน​ อาคาร16 (ภายนอก) พร้อมต้อนรับ​นักเรียน​ ในปีใหม่​ 2567
ฝ่ายบริหารใช้ช่วงวันหยุด ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ช่างทาสีอาคารเรียน อาคาร16 (ภายนอก) พร้อมต้อนรับนักเร ...
2023-12-28 10:16:22
พร้อมเข้าสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
พร้อมเข้าสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ...
2023-09-23 18:55:06
ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  6 ประจ ...
2023-09-05 06:09:30
รายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2566 ...
2022-11-02 09:45:23
ประกาศรายชื่อผลคัดเลือกและรับมอบตัว ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผลคัดเลือกและรับมอบตัว ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566.pdf ...
2022-10-12 10:53:19
Examination schedule for the end of semester 1, academic year 2022, between 26-30 September 2022
Examination schedule for the end of semester 1, academic year 2022, between 26-30 September 2022 ...
2022-09-14 08:52:06
PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION AND AWARDS
ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ PEACE PALS ...
2022-09-14 05:56:54
ฝ่ายอาคารสถานที่ ดำเนินการทาสีภายนอกห้องเรียนชั้นประถม​ศึกษาปีที่​1​
ฝ่ายอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่คนงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการทาสีภายนอกห้องเรี ...
2022-09-04 15:57:07
ข่าวปัจจุบัน