หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Examination schedule for the end of semester 1, academic year 2022, between 26-30 September 2022
Examination schedule for the end of semester 1, academic year 2022, between 26-30 September 2022 ...
2022-09-14 08:52:06
โครงการการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์
งานพยาบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา !! โครงการการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธ ...
2022-07-19 14:40:00
เอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก (DT
ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีกา ...
2022-07-18 14:47:31
NONTHABURI SWIMMING CUP 2022
ร่วมแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับชมรมว่ายน้ำ มรภ.สวนสุนันทา เข้ ...
2022-07-17 20:27:29
ทำความดีถวายในหลวง
ผลงานศิลปะการวางภาพระบายสีในหัวข้อ “ ทำความดีถวายในหลวง ” อาจารย์พิชัย  นิยมธรรม ผู ...
2022-07-30 14:08:22
การจัดสวนถาด
เด็กๆ สร้างงานสร้างอาชีพกันได้เลยนะคะสวยๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ " การจัดสวนถาด " ออกแบบโดยการวาดก ...
2022-07-10 11:18:49
วาดภาพระบายสี ต่อต้านยาเสพติด
27 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ จัดกิจกรรม วาดภาพระบายสี ในหัวข้อ " ต่อต้านยาเสพ ...
2022-06-27 23:04:42
We prepare because we care.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา โดยงานงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหาร ได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใ ...
2022-06-25 21:02:15
Phra Aphai Mani
24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ จัดกิจกรรม วาดภาพระบายสี ในหัวข้อ " พระอภัยมณี & ...
2022-06-24 18:33:30
การเรียนการสอนชุมนุมเสริมวิชาการของนักเรียน เรียนรู้โปรแกรมNXT
การเรียนการสอนชุมนุมเสริมวิชาการของนักเรียน เรียนรู้โปรแกรมNXT และหุ่นยนต์กัน.. โดยอาจารย์ศิริลักษณ์ ...
2022-06-09 21:36:45
ข่าวปัจจุบัน