หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Lunch menu โครงการอาหารกลางวัน (ฝ่ายประถม) ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567
Lunch menu โครงการอาหารกลางวัน (ฝ่ายประถม)  ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567  วันจันทร์ที่ ...
2024-07-18 00:04:22
เด็กหญิงฆัสณันฤ์ สุวฑฒนสิทธิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 คว้า 4 เหรียญ
ขอแสดงความยินดีเด็กหญิงฆัสณันฤ์  สุวฑฒนสิทธิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 คว้า 4 เหรียญ จากรายการ กา ...
2024-07-17 22:04:15
ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิต สอบผ่าน HSK ระดับ 2
ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิต สอบผ่าน HSK ระดับ 2ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรีย ...
2024-07-17 14:57:17
การแนะแนวการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนเปล่งประสิทธิ์สายลม
การแนะแนวการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนเปล่งประสิทธิ์สายลมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2024-07-17 12:28:02
โครงการตรวจสุขาภิบาลอาหาร เพื่อต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จากสำนักงานเขตดุสิต
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการตรวจสุขาภิบาลอาหาร เพื่อ ...
2024-07-15 14:43:59
เด็กชายพิชยพล พิพัฒธนบดี (น้องซินเทียร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนสาธิต เด็กชายพิชยพล  พิพัฒธนบดี (น้องซินเทียร์) ชั้นประถมศ ...
2024-07-15 10:09:07
ด.ญ. สุภัสสรา อินทรกุล การแข่งขันกีฬา ยิมนาสติกศิลป์ (ท่าบังคับ) Level 2
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนโรงเรียนสาธิต เด็กหญิง สุภัสสรา อินทรกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเ ...
2024-07-14 11:19:27
O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สำคัญสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567
 O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สำคัญสำหรับนักเรี ...
2024-07-11 11:07:42
10 กรกฎาคม 2567 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2567
10 กรกฎาคม 2567 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรง ...
2024-07-11 06:01:03
Boomerang Thailand สถานีโทรทัศน์การ์ตูนของประเทศไทย
Boomerang Thailand สถานีโทรทัศน์การ์ตูนของประเทศไทย โดย บริษัท เอ็ม เทิร์นเนอร์ จำกัด (ในเครือ วอร์เ ...
2024-07-11 05:53:53
ข่าวย้อนหลัง