หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม วาระที่ 1/2567
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 การประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม วาระ ...
2024-06-13 09:26:14
พระมหาธีรภัทร์ ญาณธีโร พระอาจารย์ที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแก่พระอาจารย์พระมหาธีรภัทร์ ญาณธีโร ซึ ...
2024-06-11 14:30:31
เด็กชายธนตระกูล รุ่งเจริญรวยยิ่ง เพื่อเสนอเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “หัตถาครองพิภพ” ประจำปี 2567 สาขาลูกดีเด่น
พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนาชาต ได้คัดเลือกเยาวชน เด็กชายธนตระกูล รุ่งเจริญรวยยิ่ง จากโรงเรียน ...
2024-06-11 14:18:37
รับเกียรติบัตร ประเภทเรียนดี เกรด 4 ทุกวิช นักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ที่ได้รับเกียรติบัตร--นักเรียนที่ได้ร ...
2024-06-11 10:53:44
เด็กชายสีหเดช ทัตธนนันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่มีคะแนนสูงสุด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ที่ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ประเ ...
2024-06-11 06:16:33
Lunch menu โครงการอาหารกลางวัน (ฝ่ายประถม) วันที่ 10-14 June 2024
Lunch menu โครงการอาหารกลางวัน (ฝ่ายประถม)  วันที่ 10-14 June 202410 June 2024    - ข ...
2024-06-10 14:45:20
โรงเรียนสาธิต ทะยอยปรับใช้ไฟฟ้าภายในอาคารและห้องเรียนเป็นหลอดไฟ LED
ฝ่ายบริหารงานโรงเรียนสาธิต ทะยอยปรับใช้ไฟฟ้าภายในอาคารและห้องเรียนเป็นหลอดไฟ LED อย่างมีประสิทธ ...
2024-06-10 14:40:23
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยด้วยการไหว้อย่างถูกวิธีและสวยงาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยด้วยการไหว้อย่างถูกวิธีและสวยงาม&nbs ...
2024-06-06 22:06:30
ตัวแทนนักเรียนทุกระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกิจกรรมไหว้ครูอย่างขยันขันแข็ง
ตัวแทนนักเรียนทุกระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกิจกรรมไหว้ครูอย่างขยันขันแข็ง เพื่ ...
2024-06-06 21:58:18
ร่วมชุมนุมฟุตบอลกับพวกเราทุกบ่ายวันพฤหัสบดี
พร้อมที่จะมาสนุกกับการเตะฟุตบอลกันไหมคะ มาร่วมชุมนุมฟุตบอลกับพวกเราทุกบ่ายวันพฤหัสบดี เป็นวิธีที่ยอด ...
2024-06-06 20:52:08
ข่าวย้อนหลัง