หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

งามอย่างไทย งามอย่างมีคุณค่า
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิน ...
2019-04-26 09:23:12
โครงการSport Education
โครงการ Sport Education๑๘ เมษายน - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถ ...
2019-04-25 15:06:10
ปรับปรุงสหกรณ์
ปรับปรุงร้านสหกรณ์ของโรงเรียน ...
2019-04-11 22:36:33
โครงการสวนสุนันทาซัมเมอร์'๖๒ ....สงกรานต์ รดน้ำขอพรปีใหม่ไทย
โครงการสวนสุนันทาซัมเมอร์'๖๒ ...สงกรานต์ รดน้ำขอพรปีใหม่ไทยวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  โครงก ...
2019-04-25 15:07:19
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบสอง ระดับประเทศ) จากผู้เข้าแข่งขัน & ...
2019-04-17 00:18:11
"REACH IRRIGATION CUP 2019"
การแข่งขันแบดมินตัน รายการ "REACH IRRIGATION CUP 2019" โดยบริษัท REACH THAILAND แข่งขันเมื ...
2019-04-17 00:41:53
2018 International Year of the Reef Art and Design Competition
วันที่ 23 มีนาคม 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-04-16 23:38:08
Miracle of Life Football
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณาจ ...
2019-04-16 23:51:42
แข่งขันยิงธนู รายการ TOAC Circuit
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณาจ ...
2019-04-17 00:19:11
1 HappyNess Youth League Season 3 2019
นักเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันเยาวชน และได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการ "Happiness Y ...
2019-03-18 17:05:31
ข่าวย้อนหลัง