หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “พี่อำลาน้อง” 2565
๑ มีนาคม ๒๕๖๖คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๕ จัดกิจกรรม “พี่อำลาน้อง ...
2023-03-01 17:26:04
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖คณะผู้บริหารโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวย ...
2023-02-28 18:16:32
THE 53 WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
ขอแสดงความยินดี   กับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลใน การแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติใ ...
2023-02-28 18:11:58
World Kids Colouring Day 2022 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์บนท้องฟ้า"
ขอแสดงความยินดี  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ร่วมส่งผลงานประกวดจำนวนชิ้ ...
2023-02-28 18:05:48
รายการ The 13th Annual Kids Art Contest
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลใน การประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ  รายการ T ...
2023-02-28 18:00:27
โครงการสวนสุนันทาซัมเมอร์’66 เปิดรับสมัครรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
โครงการสวนสุนันทาซัมเมอร์’66  เปิดรับสมัครรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 .pdf โ ...
2023-02-25 10:56:57
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดี  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์  ได ...
2023-03-05 16:03:45
ฉีดพ่นเฉพาะภาคสนาม โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณรอบอาคาร
19  กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์อรัญ  สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มอบหมายฝ่ายอาคารให้ปร ...
2023-02-22 08:44:14
ภาพงาน สุนันทาวิชาการ ได้เพลิดเพลิน กันทุกคน
สวนสุนันทาวิชาการ  2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถแ ...
2023-02-21 20:22:41
การฟัง 听力 และ การอ่าน 阅读
恭喜!! 恭喜!! 恭喜!  !  ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2023-03-03 09:27:56
ข่าวย้อนหลัง