หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่า ...
2020-02-07 17:16:31
การแข่งขันว่ายน้ำยุวฑูตศึกษา​ สวิ่มมิ่งแชมเปี้ยนชิพ
รายงานผลการแข่งขันว่ายน้ำยุวฑูตศึกษา สวิ่มมิ่งแชมเปี้ยนชิพ1. ด.ช.ศิวัฒน์ วัฒนา (จัง)ฟรี 50  ม. ...
2020-02-04 19:16:29
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระด ...
2020-02-01 13:34:32
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากป ...
2020-01-31 18:48:28
International Children's Owl Art Contest 2020
วันที่ 30 มกราคม 2563  ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้มอบเก ...
2020-01-31 18:41:56
เข้ารับเกียรติบัตร จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันพุที่ 29 มกราคม 2563 อาจารย์พิชัย  นิยมธรรม นำนักเรียน จำนวน  9 คน เข้ารับเกียรติบัตร จ ...
2020-01-29 18:30:20
ค่ายกลางวันลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง(ภาคเช้า)
วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) จัดกิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสื ...
2020-01-29 18:04:45
การ​แข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี​ พ.ศ.2563
ทางผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช ...
2020-01-29 06:26:22
ทีมงานทั้งกวาด เช็ด ถู และลงน้ำยาทุกห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ
วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ...ล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ เพื่อ ...
2020-01-27 18:07:41
การแข่งขัน โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2019/20
วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนั ...
2020-01-27 17:54:52
ข่าวย้อนหลัง