หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมแข่งขันรายการ "VRD Cup and Thailand Championship 2024" ประเภท Jumpping 40cms L/R ได้รับรางวัลรองอันดับที่ 2
ขอแสดงความยินดี ด.ญ. ลักษมีฉัตร ธีระประเสริฐสิทธิ์ (น้องอะตอม)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้าร ...
2024-05-08 15:38:52
การประชุมคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม) ในวาระเกี่ยวกับ โครงการทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567  การประชุมคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม) ใน ...
2024-05-14 11:38:10
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2024-05-08 09:09:53
การรับกนังสือเรียน
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ฝ่ายประถมเปิดให้ท่านผู้ปกครองรั ...
2024-05-07 17:13:51
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิต ฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2567     คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเ ...
2024-05-05 20:11:20
ทีมงาน บุคลากรจัดเตรียมหนังสือเรียนพร้อมส่งมอบผู้ปกครอง ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-12.00 น.
ทีมงานบุคลากรจัดเตรียมหนังสือเรียนพร้อมส่งมอบผู้ปกครอง วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-1 ...
2024-05-05 11:18:56
หนังสือแจ้งการรับหนังสือเรียน. การจำหน่ายกระเป๋านักเรียน ตารางเรียนและรายชื่อนักเรียน
หนังสือแจ้งท่าผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ๑.การรับหน ...
2024-05-04 23:20:42
การประชุมคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โด
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567  การประชุมคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ...
2024-05-04 23:18:57
ด.ญ. ฆัสณันฤ์ สุวฑฒนสิทธิ (น้องเอริ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมร่วมการแข่งขันเต้นระดับนานาชาติ 11th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2024
ขอแสดงความยินดี ด.ญ. ฆัสณันฤ์ สุวฑฒนสิทธิ (น้องเอริ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมร ...
2024-05-04 23:21:53
ด.ญ. ลักษมีฉัตร ธีระประเสริฐสิทธิ์ (น้องอะตอม) เข้าร่วมร่วมแข่งขันรายการ "VRD Cup and Thailand Championship 2024"
ขอแสดงความยินดี ด.ญ. ลักษมีฉัตร ธีระประเสริฐสิทธิ์ (น้องอะตอม)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ท ...
2024-05-08 19:58:02
ข่าวย้อนหลัง