หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล
ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล ในวันเสาร์ ที่ 2 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2021-01-03 11:55:05
he 51th Word School Children's Art Exhibition Republic of China ( Taiwan )
วันที่ 22 ธันวาคม  2563 อาจารย์ภัทรา  อุ่นทินกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลให้ ...
2020-12-22 10:10:35
THE 22 ND ANNUAL 2020 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION AND AWARDS
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-12-22 09:56:03
ผลงานศิลปะนักเรียนงานคริสต์มาส
ผลงานศิลปะนักเรียนงานคริสต์มาส ...
2020-12-23 07:25:32
Always wear a surgical mask or cloth mask.
ด้วยรักและห่วงใยด้วยความห่วงใยจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2020-12-20 16:44:03
ร่วมมือร่วมใจจัดตะกร้าผลไม้
ขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือร่วมใจจัดตะกร้าผลไม้ ในงาน ...
2020-12-18 11:23:40
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ งานบุญอุทิศถวาย
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ งานบุญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพร ...
2020-12-17 12:51:30
เทศน์​มหาชาติทรงเครื่อง​ ๑​๓​ กัณฑ์​ ๑​๐๐​๐​ พระคาถา
ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรีย ...
2020-12-16 18:12:25
เยาวชนดีเด่น ปี 2564
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2020-12-16 09:47:30
Thai music teaching "Cymbal"
วิชาดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนดน ...
2020-12-15 17:36:42
ข่าวย้อนหลัง