หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

IOAF 2023 International Ocean Arts Festival
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะนานาชาติ ...
2023-09-30 14:09:18
งานศิลปะนานาชาติ “IOAF 2023 International Ocean Arts Festival”ประเทศเกาหลีใต้
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะนานาชาติ ...
2023-09-30 09:57:28
เด็กชายณณนวัฒน์ จิวพานิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เด็กชายณณนวัฒน์  จิวพานิชย์ ชั้นประถม ...
2023-09-30 08:16:58
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 จัดทำการบูรณาการ หน่วยที่ 2 พลังงานชีวิต (Energy in daily life)
การเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566   ...
2023-09-28 20:27:19
ด.ญ.พราวพิรุณ วิทยารัฐ (ปันหวาน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูต UN PKFC 2023
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงพราวพิรุณ วิทยารัฐ (ปันหวาน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ...
2023-09-28 10:07:40
เด็กหญิงภรพชิรา เกษตรสิงห์ โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566
เชียร์ เชียร์ เด็กหญิงภรพชิรา  เกษตรสิงห์ โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเ ...
2023-09-28 07:54:01
การทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ทำคะแนนได้ 130 จาก 200 คะแนน
ยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เด็กชายณัฐนันท์  วิเชียรวรรณ ชั ...
2023-09-27 18:36:23
โครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ การทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ออนไลน์
ยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เด็กชายณัฐนันท์  วิเชียรวรรณ ชั ...
2023-09-27 18:15:39
พิธีมอบโล่รางวัล ในการจัดแข่งขันฟุตซอล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
27 กันยายน 2566 พิธีมอบโล่รางวัล ในการจัดแข่งขันฟุตซอล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ผู้จัดประธ ...
2023-09-27 18:11:33
พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
27 กันยายน 2566 พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โดยมีคณะผู้บริหารผู้มอบเ ...
2023-09-27 18:42:18
ข่าวย้อนหลัง