หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

หล่อเทียนพรรษา ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยรองศาสตราจารย์ ...
2019-07-11 21:48:32
การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ Kunlayanimit Championship 3nd 2019
วันเสาร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรอ ...
2019-07-08 20:02:59
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุ ...
2019-07-02 10:12:33
Welcomes The Delegates from the Philippines
Welcomes The Delegates from the Philippinesวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช ...
2019-07-02 10:13:22
การสอบ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เตรียมสอบ O-net (โอเน็ต) กำหนดการสอบ ...
2019-06-27 06:23:14
ขนมกระเช้าสีดา
การเรียนการสอนชุมนุม อาจารย์สลักจิตต์ สุขสอาดและอาจารย์จุฑารัตน์ สิริวิบูลย์ผลส่วนผสม..ตัวกระเช้า..แ ...
2019-06-27 06:20:06
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวิมาดาฯ
วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ ...
2019-07-02 10:14:15
การแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน
วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ ...
2019-07-02 10:16:21
ต้อนรับนักเรียนใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมาย&nb ...
2019-07-02 10:17:45
ข่าวย้อนหลัง