หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ตะลุยระบบสุริยะจักรวาลไปกับกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Project ส่งท้ายปีการศึกษา 2563 ????????????☄️ตะลุยระบบสุริยะจักรวาลไปกับกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประ ...
2021-04-06 12:53:04
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กราบอำลาครูอาจารย์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กราบอำลาพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯและ คณะผู้บร ...
2021-04-05 16:35:18
การใช้เครื่องไม้ เครื่องมือ ต่าง ๆ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
การเรียนรู้ การฝึกระเบียบแถว ในการใช้เครื่องไม้ เครื่องมือ ต่าง ๆ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึก ...
2021-04-05 07:04:46
กิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออก
กิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกและความสามารถในการสะกดคำศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นกิจ ...
2021-04-02 18:39:09
กิจกรรมดีต่อใจ❤️ที่พี่ป.3 ทำให้น้อง
กิจกรรมดีต่อใจ❤️ที่พี่ป.3 ทำให้น้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ทำกิจกรรมทบทวนคำศัพท์จากบทเรียนใ ...
2021-04-01 20:28:45
ส่งท้ายปีการศึกษา 2563 ด้วยกิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ส่งท้ายปีการศึกษา 2563 ด้วยกิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นอี ...
2021-04-01 11:36:46
การเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการวงสู่การรวมองค์ความรู้ผลิตผลงานฝีมือของนักเรียนเอง
 มาแล้วจ้า สิ้นสุดการรอคอย Integrated Learning Project P.1 “The pocket book of...”& ...
2021-03-24 09:34:23
Integrated Learning Project P.1
มาแล้วจ้า สิ้นสุดการรอคอย Integrated Learning Project P.1 “The pocket book of...”ผลงานสร ...
2021-03-24 09:17:08
การทดสอบเพื่อประเมินทักษะการอ่านReading Test : RT
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินทักษะการอ่าน (Reading Test ...
2021-03-21 18:56:20
บริการวิชาการเพิ่มองค์ความรู้ "Zubot Shoots"
วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ประถม ได้จัดบริกา ...
2021-03-21 18:37:06
ข่าวย้อนหลัง