หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กระโดดเชือก
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-10-30 10:53:40
HSK : Chinese Proficiency Test
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ทำการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) HSK หรือ Chinese Proficiency ...
2020-10-30 09:44:14
ส่งท้ายกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ กับกิจกรรม Vocano boom
28 ตุลาคม พ.ศ.2563  ส่งท้ายกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ กับกิจกรรม Vocano boom!!! (Volcanic eruptio ...
2020-10-29 09:44:00
Badminton Championship2020
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดี ???? ...
2020-10-26 16:26:12
งานศิลปะ ลอยกระทง
ผลงานทางด้านศิลปะ  ในหัวข้อ " วันลอยกระทง "  ของชั้น ป.1-ป.6  สอนโดย อาจารย ...
2020-10-26 13:19:37
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดตารางสอบ ป.1 - 6  ตารางสอบ ป.1 .pdfตารางสอบ ป.2.pdfตารางสอบ ป.3.pdfตารางสอบ ป.4.pdfตาร ...
2020-10-26 13:54:34
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช  คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2020-10-22 14:15:17
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะในการสื่อสารตามกรอบ CEFR .
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทั ...
2020-10-22 14:07:50
การประชุมคณะจารย์ บุคลาการ ประจำเดือตุลาคม
ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการปร ...
2020-10-21 17:57:15
ของเล่นช้างเป่าลม
ตัด ทา แปะ และเป่า ของเล่นช้างเป่าลม นักเรียนสนุกได้ความรู้ จากการสร้างของเล่นด้วยตัวเองโดยใช้เศษกระ ...
2020-10-21 16:53:03
ข่าวย้อนหลัง