หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพร ...
2019-09-17 07:22:04
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖
วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพร ...
2019-09-10 09:24:35
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพร ...
2019-09-10 09:16:40
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad (WRO2019)
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad (WRO2019) เนื่องด้วยปีนี้ (ปี 2019) ทางคณะผู้จัดการแ ...
2019-09-10 09:25:01
โครงการ OCAC
        เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2562 คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2019-09-08 15:33:42
งานบุญเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนส ...
2019-09-08 15:06:45
ชื่มชมคนเก่งสาธิตฯ "S.G. Championship 2019"
S.G. Championship 2019๑ กันยายน ๒๕๖๒รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมห ...
2019-09-02 22:49:28
ตารางสอบ ป.1 - ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2562
ดาวน์โหลดเอกสารตารางสอบ ป.1.pdf     ตารางสอบ ป.2.pdf ตารางสอบ ป.3.pdf  &nbs ...
2019-09-01 13:52:38
คนเก่งศิลปะ : Barbie 2019
คนเก่งศิลปะ : Barbie 2019๒๘ กันยายน ๒๕๖๒อาจารย์ ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประก ...
2019-09-02 23:07:59
รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาคการประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ     &n ...
2019-08-27 10:27:38
ข่าวย้อนหลัง