หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วันศุกร์ที่16 กุมภาพันธ์ 2567 จัดวันวิชาการ'66
วันศุกร์ที่16 กุมภาพันธ์ 2567 จัดวันวิชาการ'66  กล่าวรายงานโดย อาจารย์วินิตา แน่ประโคน รองผ ...
2024-02-25 12:24:19
ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจในเข้าสู่การแข่งแขันรอบชิงชนะเลิศ
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ทั้ง 2 คนและเป็นกำลังใจในเข้าสู่การแข่งแขันรอบชิงชนะเลิศ &n ...
2024-02-24 17:20:20
ร่วมขอแสดงความยินดี การแข่งขันวิชาการ ASMOPSS (Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมขอแสดงความยินดี กับเด็กชาย ...
2024-02-23 17:52:52
เด็กชายภูมิพัฒน์ โชคชูวรนิติ (น้องฟีฟ่า) HSK1 ผ่านด้วยคะแนน 165 คะแนน
恭喜!! 恭喜!! 恭喜!! ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมิพัฒน์ โชคชูวรนิติ (น้องฟีฟ่า) ชั้นประะถมศึกษาปีที่ 3สอบ ...
2024-02-23 11:44:12
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต การประกวดวาดภาพ ในโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน ในหัวข้อ "สังคมเข้มแข็ง ลมหายใจยั่งยืน " จัดโดยมูลนิธิลมหายใจ ไร้มลทิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ร่วมแสดงความยิ ...
2024-02-23 11:39:33
ขอบคุณท่านผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ สมทบทุนทรัพย์ และร่วมสนับสนุนของรางวัล ในเกมต่างๆ
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง ทุกระดับชั้นจองโต๊ะจีน  และท่านผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ สมทบทุนทรัพย์ ...
2024-02-23 11:08:13
เด็กหญิงณัชชารีย์ สิริโชควรกิตติ์ ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ขอแสดงความยินดี  เด็กหญิงณัชชารีย์  สิริโชควรกิตติ์ นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 6/การแข่งข ...
2024-02-20 23:02:43
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมวันสุนันทาวิชาการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2024-02-20 17:15:08
เด็กชายอาชวิน มุ่งมานะกิจ คว้าเหรียญทอง 3 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เด็กชายอาชวิน มุ่งมานะกิจ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คว้าเหรียญทอง 3 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แ ...
2024-02-20 17:10:30
ข่าวย้อนหลัง