หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รณรงค์ลดโลกร้อน
จัดทำบูรณาการ  หน่วยที่ 4  โปสเตอร์ รณรงค์ลดโลกร้อน  รณรงค์ลดโลกร้อน "รักโลก รัก ...
2021-03-03 18:30:49
My Little Pony
วันที่ 1 มีนาคม  2564 คณะผู้บริหาร และ อาจารย์ที่ส่งเสริมกิจกรรม ได้มอบรางวัลชมเชยประเภทต่างๆ แ ...
2021-03-02 13:31:16
APHW ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2564 มูลนิธิ APHW ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระ ...
2021-02-22 18:35:18
ลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2021-02-22 18:25:00
วิทยาการคำนวณ เรื่อง scratch
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เรียนวิทยาการคำนวณ เรื่ ...
2021-02-20 16:16:50
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม).p ...
2021-02-17 08:53:16
Robot เกิดทักษะความคิด แก้ไขปัญหา เรียนชุมนุมโรบอท
การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน Robot สร้างเกมโยนโบว์ลิ่งเกิดทักษะความคิด แก้ไขปัญหา เรียนชุมนุมโรบอท ระดับชั ...
2021-02-16 18:48:01
การฝึกอ่านภาษาจีน HSK
การสอนอ่านภาษาจีน วัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) ...
2021-02-16 17:33:44
แสดงความยินดี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2021-02-11 18:29:02
Smart Technology
Smart Technology  ต่อเติมเพื่อเสริมสร้าง    เทคโนโลยีต้องเข้าถึง  เราจึงใส่ใจทุก ...
2021-02-11 18:20:48
ข่าวย้อนหลัง