หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รางวัลชนะเลิศแชร์บอล จัดโดยคณะกรรมการนักเรียน ๒๕๖๑
รางวัลชนะเลิศ แชร์บอล                       & ...
2018-12-07 14:21:40
สัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประเภทโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ /๒๕๖๒
สัมภาษณ์โควตาวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้ ...
2018-12-07 12:04:27
ตรวจคุณภาพสถานประกอบการอาหารกลางวัน
ตรวจคุณภาพสถานประกอบการโครงการอาหารกลางวันวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ ...
2018-12-06 14:03:59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้ารับโล่และเกียรติบัตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2562
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่ร ...
2018-12-05 15:27:18
น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-12-04 13:05:03
ตักบาตรเดือนธันวาคม
โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง                     ...
2018-12-04 11:14:58
คืนสู่เหย้าชาวประถมสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
คืนสู่เหย้าชาวประถมสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา                ...
2018-12-01 19:56:31
สอบธรรมศึกษาประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑
สอบธรรมศึกษาประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคกำหนดให้นัก ...
2018-11-29 17:14:08
โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑วันอังคารที่ ๒๗ และวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิ ...
2018-11-29 16:14:05
มอบเกียรติบัตรประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
มอบเกียรติบัตรประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-11-29 16:14:25
ข่าวย้อนหลัง