หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ป.1 มาให้ชุ่มชื่นหัวใจกันนะคะ
วันนี้แอดมินมีความน่ารัก สดใส ของน้องๆ ป.1 มาให้ชุ่มชื่นหัวใจกันนะคะ กิจกรรมการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ...
2021-10-07 12:20:13
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่าย ...
2021-10-06 21:51:19
การปรับปรุงอาคารสถานที่
การปรับปรุงอาคารสถานที่  ...
2021-10-06 21:36:28
เด็กหญิงภรพชิรา เกษตรสิงห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
成功者绝不放弃,放弃者绝不会成功 Chénggōng zhě jué bú fàngqì, fàngq&i ...
2021-10-02 07:55:08
เด็กหญิงภรพชิรา เกษตรสิงห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
成功者绝不放弃,放弃者绝不会成功 Chénggōng zhě jué bú fàngqì, fàngqì ...
2021-10-02 07:55:39
จากงานที่พากเพียร สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ
">จากงานที่พากเพียรสู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิgoogle form Friend Ship Online จากงานที่พาก ...
2021-09-30 06:47:30
วิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยโปรแกรม Scra ...
2021-09-27 17:09:35
การอ่านภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา
การอ่านภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา เด็กหญิงประภามาศ ณ พัทลุง (น้องปิ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรีย ...
2021-09-26 23:14:25
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ Unit 2 "Smart craft"
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ Unit 2 "Smart craft" ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ นักเรียนชั้น ...
2021-09-26 12:39:04
การจัดการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบของ Online Classroom
ความน่ารักสดใสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบของ Onli ...
2021-09-26 12:10:25
ข่าวย้อนหลัง