หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่ความสำเร็จแห่งองค์กรสมรรถนะ
9 มีนาคม 2566อาจารย์ ดร.ภัทรา อุ่นทินกร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ  จัด& ...
2023-03-10 06:47:41
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษ ...
2023-03-09 12:14:28
โครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
วันพุธที่ 8  มีนาคม 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนัก ...
2023-03-10 06:47:55
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเตรียมความพร้อมในการจัดเรียนการสอน
2 มีนาคม 2566รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-03-13 18:48:15
การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรก) ระดับพื้นที่การศึกษา
ขอแสดงความยินดี ประกาศอย่างเป็นทางการ  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได ...
2023-03-03 09:15:09
กิจกรรม “พี่อำลาน้อง” 2565
๑ มีนาคม ๒๕๖๖คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๕ จัดกิจกรรม “พี่อำลาน้อง ...
2023-03-01 17:26:04
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖คณะผู้บริหารโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวย ...
2023-02-28 18:16:32
THE 53 WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
ขอแสดงความยินดี   กับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลใน การแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติใ ...
2023-02-28 18:11:58
World Kids Colouring Day 2022 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์บนท้องฟ้า"
ขอแสดงความยินดี  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ร่วมส่งผลงานประกวดจำนวนชิ้ ...
2023-02-28 18:05:48
รายการ The 13th Annual Kids Art Contest
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลใน การประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ  รายการ T ...
2023-02-28 18:00:27
ข่าวย้อนหลัง