หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

Students’s Talents
Students’s Talents"> ...
2021-11-23 12:32:49
Road map Arts Department
ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่าง เพื่อชม Road Map ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์Road map Arts ...
2021-11-23 16:08:07
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่าง เพื่อชม Road Map ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ Road map Occupat ...
2021-11-23 16:07:53
Road map Social studies Department
ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่าง เพื่อชม Road Map ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :Road ...
2021-11-23 16:08:15
Road map Thai language Department
ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่าง เพื่อชม Road Map ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยRoad map Thai language Dep ...
2021-11-23 16:08:24
Road map Health and Physical Education Department
">ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่าง  เพื่อชม Road Map ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษ ...
2021-11-23 16:07:28
Road map Mathematic Department
ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่าง (ล่าง) เพื่อชม Road Map ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์Road map Foreign ...
2021-11-23 16:07:14
Road map Foreign Language Department
ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่าง (ล่าง) เพื่อชม Road Map ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  Road ...
2021-11-23 16:06:54
Road map Science & Technology Department
ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่าง (ล่าง) เพื่อชม Road Map ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีRoa ...
2021-11-23 16:06:43
"การฝึกการอ่านพินอิน โดยเด็กชาย ยศภัทรวรชน รังษีกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
"การฝึกการอ่านพินอิน โดยเด็กชาย ยศภัทรวรชน  รังษีกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 2 โรงเรียนสาธ ...
2021-11-22 15:26:46
ข่าวย้อนหลัง