หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเหมือนขวัญ จรงค์หนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้รับโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสดงความยินดีกับ คุณเหมือนขวัญ จรงค์หนู  นักวิ ...
2024-03-25 10:18:39
ขอแสดงความยินดีกับ คุณวชิราภรณ์ ณ พล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้รับโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสดงความยินดีกับ  คุณวชิราภรณ์  ณ พล &nbs ...
2024-03-25 10:19:09
อาจารย์วินิตา แน่ประโคน กลุ่มวิชาภาษาไทย ที่ได้รับโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วินิตา แน่ประโคน กลุ่มวิชาภาษาไทย ...
2024-03-25 10:07:45
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณฐพล อยู่เป็นสุข โอกาสนำเสนอผลงานวิจัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณฐพล อยู่เป็นสุข กลุ่มวิชาวิทยาศาส ...
2024-03-25 10:08:12
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์หนึ่งฤทัย คำหงษา นำเสนอผลงานวิจัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์หนึ่งฤทัย คำหงษา กลุ่มวิชาวิทยาศา ...
2024-03-25 10:08:58
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์​ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์ ก ...
2024-03-22 07:37:10
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์​ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์ กลุ่ ...
2024-03-22 07:31:21
อาจารย์ ดร.ภัทรา อุ่นทินกร อาจารย์กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภัทรา อุ่นทินกร กลุ่มวิชาคณิตศ ...
2024-03-21 15:21:33
อาจารย์ ดร.วีรยุทธ พลายเล็ก กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วีรยุทธ พลายเล็ก กลุ่มวิชาคณิต ...
2024-03-21 15:17:52
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี2567
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม) ...
2024-03-20 20:19:48
ข่าวย้อนหลัง