หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

มอบรางวัลประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ระดับชั้น ป.4 - 6
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติกอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาว ...
2019-02-28 11:38:09
มอบรางวัลประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ระดับ ป.1 - 3 จากประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่27กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติกอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2019-03-13 14:53:49
มอบรางวัลวาดภาพระบายสี My Little Pony 2018 ชั้น ป.4 - 6 จำนวน 25 คน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติกอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ...
2019-02-26 11:09:50
มอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี My Little Pony 2018 ชั้น ป.1 - 3
วันที่25กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติกอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2019-02-26 06:25:50
สอนทำอาหาร
วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธ ...
2019-03-13 15:05:08
อำลาน้อง
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธ ...
2019-03-13 15:28:57
รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมอุ่นไอรัก
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธ ...
2019-02-22 22:26:44
มารยาทไทย"ไหว้สวย"
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธ ...
2019-02-22 14:11:46
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตฯคว้ารางวัลวาดภาพระดับนานาชาติ
19 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-02-19 16:58:55
พิธีปิดโครงการD.A.R.E.
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพ ...
2019-02-14 01:01:03
ข่าวย้อนหลัง