หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รับมอบเกียรติบัตรร่วมงาน ๘๐ ปีสวนสุนันทา
รับมอบเกียรติบัตรร่วมงาน ๘๐ ปีสวนสุนันทาวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกี ...
2018-12-01 13:18:34
กลิ่นแก้วเจ้าจอม
กลิ่นแก้วเจ้าจอม ...
2018-11-12 11:51:39
นักเรียนสาธิตร่วมแสดงละครใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปีสวนสุนนันทา
"ซ้อมหนักมาก แสดงไม่ถึงหนึ่งนาที แต่เป็นความทรงจำชั่วชีวิต"คำพูดจากผู้ปกครองคนหนึ่งที่แสดง ...
2018-11-10 09:34:28
คอนเสิร์ตครบรอบ ๘๐ ปี สวนสุนันทา
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายกสภาฯ กร  ทัพพะรังสี  ได้แสดงคอนเสิร์ตครบรอบ ๘๐ ปี สวนสุน ...
2018-11-09 18:10:06
หลากหลายกิจกรรมกับงาน ๘๐ ปีสวนสุนันทา
การจัดงาน ๘๐ ปี สวนสุนันาทา ในวันที่ ๘ และ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นักเรียนให้ความสนใจในกา ...
2018-11-09 15:50:47
บรรยากาศงานละครใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปี สวนสุนันทา
วันวานเวียนไป ไม่เคยจะหวนกลับ  คิมหันต์เหมันต์วสันต์ลับผ่านไปชีวิตไม่ยืนยง  คงเหลือเพียงคว ...
2018-11-09 15:50:30
งาน ๘๐ ปี สวนสุนันทา:โรงเรียนสาธิต
งาน ๘๐ ปี สวนสุนันทา  ภายในงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมที่แสดงให้เห ...
2018-11-09 15:50:16
งาน ๘๐ ปี : คณะครุศาสตร์
งาน ๘๐ ปี สวนสุนันทา ที่คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และผู้ที่สน ...
2018-11-09 15:49:58
อุโมงค์ในสวนสุนันทา
งาน ๘๐ ปี สวนสุนันทา กับอุโมงค์ที่เป็นตำนาน และเป็นสัญลักษณ์คู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใ ...
2018-11-09 15:49:22
๘๐ ปี สวนสุนันทา
งาน ๘๐ ปี สวนสุนันทา  เน้นความเป็นวัง  ปลูกฝังองค์ความรู้   ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู & ...
2018-11-09 15:49:04
ข่าวย้อนหลัง