หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย ผู้ดำเนินการ โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเทศไทย ( TMC- Thailand Ma ...
2022-04-01 19:12:25
On March 30, 2022, Associate Professor Dr. Ruedech Kerdwichai,
วันที่ 30 มีนาคม 2565   รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2022-03-30 20:57:59
THE 24TH ANNUAL 2021 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION & AWAEDS
คณะผู้บริหาร และ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.มีเพียร รูป ...
2022-03-30 20:53:10
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ประชุมบุคลากร การเรียนปรับพื้นฐาน
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ประชุมบุคลากร การเรียนปรับพื้นฐาน ...
2022-03-30 20:48:48
น้องเจ้าคุณ เด็กชายชมน์ปภพ เตชะอาภรณ์กุล ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
น้องเจ้าคุณ เด็กชายชมน์ปภพ เตชะอาภรณ์กุล ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2022-03-30 20:49:19
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องเชื้อ Covid-19 (Pfizer)
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00 - 12:00 น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เข้ารับก ...
2022-03-16 00:41:51
การทดสอบระดับชาติ NT (National Test)
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08:30-12:00 น.   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่ว ...
2022-03-16 00:36:53
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม).pdf ...
2022-03-08 17:38:21
Hong Kong Visual Arts Education Festivals 2021 International and Local Student Mail Art Competition
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและผู้บริหาร อาจารย์ร่ว ...
2022-03-07 07:12:41
การประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2565
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.30-17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรีย ...
2022-03-02 18:49:33
ข่าวย้อนหลัง