หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เด็กชายศิริปกรณ์ ศิริธนะวุฒิชัย แข่งขันเทควันโดนานาชาติคว้าเหรียญเงิน
Congratulations !! เด็กชาย ศิริปกรณ์ ศิริธนะวุฒิชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้เข้ ...
2022-11-06 14:02:36
ทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสร่วมกันภายในห้องโรงเรียน
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายงานฝ่ายอาคา ...
2022-11-06 13:14:48
นำช่างติดตั้งวงจรปิดเข้าพื้นที่ติดตั้งกล้องตามห้องเรียน
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-11-06 12:41:43
ภาพกิจกรรมน่ารัก น่ารัก และสนุกสนาน
ควันหลงวันฮาโลวีนการจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ...
2022-11-05 19:06:02
BADMINTON CHAMPIONSHIP 2022
นักเรียนสาธิตฯ คว้าถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท "หญิงเดี่ยว" และ "หญิงคู่" แบดม ...
2022-11-05 18:50:19
"เล่นเท่ อย่างไทย"
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย "เล่นเท่ อย่างไทย" นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 โรงเรียนสาธิตมห ...
2022-11-04 18:28:58
รายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2566 ...
2022-11-02 09:45:23
โครงการ "เท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี"
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕  ณ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่กลุ่มสาระสังคมศึ ...
2022-11-01 10:44:22
Praphachira Kasetsingh,General English Proficiency Test
ร่วมแสดงความยินดี เด็กหญิงภรพชิรา  เกษตรสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เข้าร่วมโครงการท ...
2022-10-29 18:56:41
Halloween activity.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชิญชวน อาจารย์ทุกท่านและน ...
2022-10-29 18:51:12
ข่าวย้อนหลัง