หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > ผู้บริหารร่วมชื่นชม วงดุริยางค์ โรงเรียนสาธิต-ฝ่ายประถม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4-6
ผู้บริหารร่วมชื่นชม วงดุริยางค์ โรงเรียนสาธิต-ฝ่ายประถม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4-6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-09 11:56:18

ผู้บริหารร่วมชื่นชม วงดุริยางค์  โรงเรียนสาธิต-ฝ่ายประถม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ป.4-6   นักเรียนมีความมานะ อดทน สละเวลาร่วมกิจกรรมตอนเช้าทุกวัน   ฝึกซ้อมโดยอาจารย์ สุภารณี สาระสา