หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลังจากฝึกซ้อมพิธีวันไหว้ครู (ซ้อมใหญ่) ณ หอประชุมศรีจุฑาภา
หลังจากฝึกซ้อมพิธีวันไหว้ครู (ซ้อมใหญ่) ณ หอประชุมศรีจุฑาภา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-26 19:32:55

หลังจากฝึกซ้อมพิธีวันไหว้ครู (ซ้อมใหญ่) ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ฝนเทลงมา ผู้ปกครองกางร่วมเป็นแถวยาวให้นักเรียนเดินทางกลับหลังจากหอประชุมศรีจุฑาภา  เนื่องจากฝนเทลงมา ทำให้นักเรียนสามารถเดินทางกลับเข้าโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ขอขอบคุณในน้ำใจและความช่วยเหลือจากผู้ปกครองทุกท่าน  ที่ช่วยกันดูแลและให้ความสะดวกสบายแก่นักเรียน  เพื่อครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา โดยแท้จริง