หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการวงสู่การรวมองค์ความรู้ผลิตผลงานฝีมือของนักเรียนเอง
การเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการวงสู่การรวมองค์ความรู้ผลิตผลงานฝีมือของนักเรียนเอง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-24 09:34:23


???? มาแล้วจ้า สิ้นสุดการรอคอย Integrated Learning Project P.1 “The pocket book of...” 

ผลงานสร้างสรรค์จากการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการวงสู่การรวมองค์ความรู้ผลิตผลงานฝีมือของนักเรียนเอง เริ่มตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงวันนำเสนอผลงาน โดยมีท่านผู้อำนวยการ รศ.ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว ที่สนับสนุน รวมถึงคณะอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ทุกท่าน จนเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานและมีความมั่นใจในการนำเสนอ

วันนี้ Admin มีภาพบรรยากาศและการนำเสนอจากเด็กๆมาฝากพอให้ได้ชื่นชมกันสักเล็กน้อยนะคะ ????