หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > HSK : Chinese Proficiency Test
HSK : Chinese Proficiency Test

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-06 10:03:01

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ทำการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) HSK หรือ Chinese Proficiency Test ตามแผนการพัฒนาการเรียนการสอน(Road Map) ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - ภาษาจีน  อาจารย์สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ ผู้สอน โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนที่เรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรสชถัฏสวนสุนันทา -ประถม ผ่านมาตรฐาน HSK ระดับที่ 2