หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-22 14:15:17

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช  

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช  คณะผู้จัดทำ   ขออขอบคุณอาจารย์อรัญ สัมดีและคณะ พิธีกร  อาจารย์เพชรพนม จิตมั่น ผู้ตัดต่อและลำดับภาพ อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์  อาจารย์ณฐพล อยู่เป็นสุข ผู้อำนวยการผลิต อาจารย์หนึ่งฤทัย คำหงษา อาจารย์นฤมล หลายประเสริฐพร อาจารย์บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา