หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพงานวิจัย
โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-09 05:23:33

วันที่  7  สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ " โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพงานวิจัย " ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์