หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล
การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-26 14:07:03

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563(อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้าเวรประจำวัน)