หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกิจการนักเรียน
ข่าวกิจการนักเรียน

การฉัดวัคซีน วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี
เรียนท่านผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้แจกใบการตอบรับ การฉีดวัคซ ...
2023-10-26 19:56:57
ใบการตอบรับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก (dT)
 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เรียนท่านผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้แจกใบการตอบรับ การฉีดวั ...
2023-10-26 19:46:46
แจ้งเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ฝ่ายพยาบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแจ้งเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกนัก ...
2023-06-14 18:46:22
เรื่องโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ใ
งานฝ่ายพยาบาล แจ้งเรื่องโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โด ...
2023-06-13 17:48:55
กำหนดการจัดพิธีไหว้ครูและต้อนรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แจ้งกำหนดการจัดพิธีไหว้ครูและต้อนรับนักเรียนใหม่ ...
2023-06-12 18:13:29
การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลด: หนังสือแจ้งตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี-2566.pdfโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&nbs ...
2023-05-29 13:29:00
หนังสือขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ​ ไร่ปลูกรัก​ จ.ราชบุรี
วันจันทร์ที่ 10  เมษายน 2566 โครงการสวนสุนันทา ซัมเมอร์ 66 ได้แจกหนังสือขออนุญาตให้นักเรียนเข้า ...
2023-04-10 10:29:02
เรื่องการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ 2565
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา เรื่องการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนาร ...
2023-01-11 17:10:51
ประกาศย้อนหลัง