หน้าหลัก > ประกาศ

แจ้งเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ฝ่ายพยาบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแจ้งเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกนัก ...
2023-06-14 18:46:22
เรื่องโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ใ
งานฝ่ายพยาบาล แจ้งเรื่องโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โด ...
2023-06-13 17:48:55
กำหนดการจัดพิธีไหว้ครูและต้อนรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แจ้งกำหนดการจัดพิธีไหว้ครูและต้อนรับนักเรียนใหม่ ...
2023-06-12 18:13:29
กิจกรรมวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)           & ...
2023-05-30 18:12:38
การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลด: หนังสือแจ้งตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี-2566.pdfโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&nbs ...
2023-05-29 13:29:00
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 &nb ...
2023-05-10 21:10:11
การเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
การเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ...
2023-04-28 13:04:28
การชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธ ...
2023-04-22 05:58:53
หนังสือขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ​ ไร่ปลูกรัก​ จ.ราชบุรี
วันจันทร์ที่ 10  เมษายน 2566 โครงการสวนสุนันทา ซัมเมอร์ 66 ได้แจกหนังสือขออนุญาตให้นักเรียนเข้า ...
2023-04-10 10:29:02
ปรับตารางการจัดกิจกรรม Demonstration school SSRU Summer camp
ปรับตารางการจัดกิจกรรม  Demonstration school SSRU Summer camp2023  วันสืบสานประเพณีสง ...
2023-04-09 17:11:31
ประกาศย้อนหลัง