หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-07 12:46:10

**ในการเข้ารับการประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ โรงเรียนสาธิตฯ อนุญาต ผู้ปกครอง ๑ ท่านต่อนักเรียน ๑ คน**
** ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนแสดงผล ATK (ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง) ในวันดังกล่าว**