หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกิจการนักเรียน > การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566
การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-29 13:29:00

ดาวน์โหลด: หนังสือแจ้งตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี-2566.pdf

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กำหนดตรวจสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง 6  ในวันที่ 12/06/2566 ตั้งแต่ 09:00 เป็นต้นไป