หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวบริหาร > แจ้งการหยุดชดเชยการเรียนการสอน
แจ้งการหยุดชดเชยการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-30 15:24:12

เนื่องจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพรพุทธศาสนา ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแจ้งการหยุดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น  ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓และเปิดเรียนตามปกติ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓