หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวบริหาร > ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-14 11:07:38

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566                                                                ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรียนเชิญท่านผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เข้าร่วมประชุมระบบ ออนไลน์ ณ ห้องเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และพบอาจารย์ประจำชั้นเรียน เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป