หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกิจการนักเรียน > หนังสือขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ​ ไร่ปลูกรัก​ จ.ราชบุรี
หนังสือขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ​ ไร่ปลูกรัก​ จ.ราชบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-10 10:29:02

วันจันทร์ที่ 10  เมษายน 2566 โครงการสวนสุนันทา ซัมเมอร์ 66
ได้แจกหนังสือขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ  ไร่ปลูกรัก  จ.ราชบุรี
ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองเซ็นใบตอบรับ นำแบบตอบรับส่งคืนที่อาจารย์ประจำชั้นภายในวันที่ 12 เมษายน 2566  
ขอบคุณ ในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ(ประถม)
10 เมษายน 2566