หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > National Institute of Educational Testing (Public Organization) Basic National Educational Test or O-NET (Ordinary National Educational Test) Grade 6 Academic Year 2022
National Institute of Educational Testing (Public Organization) Basic National Educational Test or O-NET (Ordinary National Educational Test) Grade 6 Academic Year 2022

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-07 10:39:10

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565