หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > ประกาศรับสมัครเพื่อวัดความพร้อม เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครเพื่อวัดความพร้อม เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-28 20:36:54

ประกาศรับสมัครวัดความพร้อม เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)

Facebook โรงเรียนสาธิตฯ        คลิก ฟอร์มใบสมัครนักเรียน-ป.1-ปี-67.pdf        คลิก Scan ใบระเบียบการ.pdf