หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกิจการนักเรียน > เรื่องโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ใ
เรื่องโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ใ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-06-13 17:48:55

งานฝ่ายพยาบาล แจ้งเรื่องโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั้นแนล สมุทรสาคร

*สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 9 ปีจะต้องรับ 2 เข็ม ระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือน

*สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 9 ปีเต็มขึ้นไป ฉีด 1เข็ม*ฉีดเข็มเดียวในแต่ละปี*  (มีค่าใช้จ่ายเข็มละ 400 บาท)