หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกิจการนักเรียน > กำหนดการจัดพิธีไหว้ครูและต้อนรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการจัดพิธีไหว้ครูและต้อนรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-06-12 18:13:29

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แจ้งกำหนดการจัดพิธีไหว้ครูและต้อนรับนักเรียนใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2566  ในการแต่งกาย จำนวนนักเรียนเข้าใหม่ กรุณานำส่งแบบตอบรับให้อาจารย์ประจำชั้น