หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รายชื่อนักเรียน Summer ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียน Summer ปีการศึกษา 2565กิจกรรมเริ่ม วันที่ 4 เมษายน - 6 พฤษภาคม  2565 เวลา 9.00- ...
2022-03-31 21:39:58
THE 24TH ANNUAL 2021 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION & AWAEDS
คณะผู้บริหาร และ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.มีเพียร รูป ...
2022-03-30 20:53:10
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องเชื้อ Covid-19 (Pfizer)
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00 - 12:00 น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เข้ารับก ...
2022-03-16 00:41:51
การทดสอบระดับชาติ NT (National Test)
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08:30-12:00 น.   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่ว ...
2022-03-16 00:36:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม ...
2022-03-01 12:47:56
กิจกรรม เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด by CodingThailand
ในวิชาวิทยาการคำนวณ เชิญชวนเข้ากิจกรรม เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด by CodingThailand มาเล่น เกมถอดรหัส ...
2022-02-27 13:20:12
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และเยาวชนนำชื่อเสียงสู่ประเทศ
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565   นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล ...
2022-02-27 13:03:52
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการทดสอบทางการศึกษาระ ...
2022-02-14 10:34:57
โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2021 ทำโปรแกรม Scratch Animation ในหัวข้อ “New Normal”
โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2021 ทำโปรแกรม Scratch Animation ในหัวข้อ “New No ...
2022-02-14 08:15:05
เรื่องการออกแบบ ด้วยโปรแกรม ICOGRAMS
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนวิชาวิทยาการ ...
2022-02-01 00:04:53
ข่าวปัจจุบัน