หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ทำความดีถวายในหลวง
ผลงานวิชาศิลปะ การวาดเส้นระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ"ทำความดีถว ...
2021-08-02 13:53:44
ทำความดีถวายในหลวง
ผลงานวิชาศิลปะ การวาดเส้นระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ"ทำความดีถว ...
2021-08-02 13:45:48
ฝ่ายอาคารสถานที่ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวรณโดยรอบอาคารเรียน
ฝ่ายอาคารสถานที่ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวรณโดยรอบอาคารเรียน ...
2021-07-14 18:50:07
ปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น
เนื่องจากเข้าฤดูฝน ลมพัดแรงต้นไม้โค่น ทางฝ่ายอาคาร สถานที่ตัดต้นไทร ปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น ...
2021-07-14 18:07:28
การประชุมชี้แจงและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน Online
ในวันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมชี้แจงและกำกับติดตามการจัดก ...
2021-07-14 18:04:08
กำหนดต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัส Covid-19
ประกาศ            งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นกรณีพิเศษในทุกระดับ ...
2021-06-11 21:33:12
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับตนเอง จนก่อให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่”
รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขานรับนโยบายรัฐบา ...
2021-06-11 21:09:23
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564.pdf ...
2021-05-24 16:05:25
ใบรายชื่อพร้อม QR Code ไลน์กลุ่มห้องเรียนต่างๆมาแจ้งให้ท่านผู้ปกครองสมาชิกครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา ป.1-6
มาแล้วจ้า ใบรายชื่อพร้อม QR Code ไลน์กลุ่มห้องเรียนต่างๆมาแจ้งให้ท่านผู้ปกครองสมาชิกครอบครัวสาธ ...
2021-05-12 23:09:31
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 Online Meetingวันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ประถม ประชุ ...
2021-05-08 16:54:26
ข่าวปัจจุบัน