หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ฝ่ายอาคารสถานที่ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวรณโดยรอบอาคารเรียน
ฝ่ายอาคารสถานที่ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวรณโดยรอบอาคารเรียน ...
2021-07-14 18:50:07
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564.pdf ...
2021-05-24 16:05:25
ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ดาวน์โหลดตารางสอบ ป.1.pdfตารางสอบ ป.2.pdfตารางสอบ ป.3.pdfตารางสอบ ป.4.pdfตารางสอบ ป.5.pdfตารางสอบ ป. ...
2021-03-16 10:33:36
การเขียนโปรแกรม​ เบื้องต้น Scratch
การเขียนโปรแกรม เบื้องต้น Scratch จัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ...
2021-03-02 13:11:39
ลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2021-02-22 18:25:00
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม).p ...
2021-02-17 08:53:16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ ชั้น ป.1 ปี 2564 (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ ป.1 ปี 2564 (เพิ่มเติม).pdfรายชื่อผู้มีสิท ...
2021-02-10 15:46:48
WE PREPARE BECAUSE WE CARE
WE PREPARE BECAUSE WE CARE ❤️ ต้อนรับนักเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร ...
2021-02-03 19:06:46
การประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 33 ระดับประเทศ
คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชัภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรี ...
2021-02-03 18:42:40
วันแรกของการเปิดเรียนภายใต้มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ Covid-19
1 กุมภาพันธ์ 2564  วันแรกของการเปิดเรียนภายใต้มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ Covid-19 ด้วยความห่วงใย ...
2021-02-03 18:35:51
ข่าวปัจจุบัน